تکامل طراحی و کاربرد سرنگ

تکامل طراحی و کاربرد سرنگ

تکامل طراحی و کاربرد سرنگ

علم-و-سلامتی-تاریخچه-پزشکی-تکامل-سرنگ

 

تکامل طراحی و کاربرد سرنگ

واژه سرنگ از کلمه یونانی  “سیرینکس” (Syrinx)، به معنای “لوله” و در اصل با همان کاربری لوله، مشتق شده است. آنها مجبور بودند قسمتی از بدن را که قرار بود دارو را تزریق کنند.

خوشبختانه در سال ۱۸۴۴ یک پزشک ایرلندی، به نام فرانسیس ریند سوزن توخالی را اختراع کرد. سپس به طور همزمان، هر چند به طور مستقل، دو پزشک اولین سرنگ های تزریق زیرپوستی را در سال ۱۸۵۳، که با قراردادن یک سرنگ فلزی و سوزن نوک تیز توخالی که قادر بود بدون نیاز به برش پوست، در آن نفوذ کند، توسعه  دهند.

این دومخترع، پزشک اسکاتلندی به نام الکساندر وود و پزشک فرانسوی به نام چارلز پراواژ بودند. سرنگ پراواژ دارای یک پیستون بود که قادر بود مقدار دقیقی از دارو را تزریق کند. به دنبال این اختراعات مجموعه هایی از سرنگ، که برخی از ترکیب فلز با شیشه و برخی فقط با شیشه ساخته می شدند، به وجود آمدند.

این مجموعه ها به صورت مدرّج در مجموعه های متنوع و با سرسوزن قابل تشخیص بودند. همچنین هیچ یک از این سرنگ ها یکبار مصرف نبودند و همهء آنها بوسیله آب جوش استریل می شدند و در هر بار استفاده آغشته به الکل می شدند و سرسوزنها بوسیله سنگ چاقو تیزکنی به صورت دوره ای تیز می شدند.

تاریخچه سرنگ

 

علم-و-سلامتی-تکامل-سرنگ

 

منبع : گروه علم و سلامتی روبینا بازار

اشتراك گذاری نوشته

پاسخ دهید