آنتی بیوتیکهایی برای از بین بردن باکتریهای مقاوم و هوشمند

آنتی بیوتیکهایی برای از بین بردن باکتریهای مقاوم و هوشمند

تازه-های-سلامتی-آنتی-بیوتیکها

اشتراك گذاری نوشته

آنتی بیوتیکهایی برای از بین بردن باکتریهای مقاوم و هوشمند

تازه-های-سلامتی-آنتی-بیوتیکها

 

 

آنتی بیوتیکهایی برای از بین بردن باکتریهای مقاوم و هوشمند

افراط در استفاده از آنتی بیوتیک، باعث شده که باکتریها در برابر بسیاری از آنتی بیوتیکها مقاوم شوند و در نتیجه تأثیر آنتی بیوتیکها در درمان عفونت بشدت کاهش یافته است. هر سال باکتریهای مقاوم در برابر آنتی بیوتیک بیش از ۲۵ هزار نفر در اروپا را از پای در می آورند. اغلب این باکتریهای مقاوم درون بیمارستانها رشد می کنند و تکثیر می شوند. پزشکان نگرانند که هیچ درمانی برای این باکتریها وجود نداشته باشد.

گروه پژوهشی در دانشگاه آنتورپ بلژیک، به سرپرستی پرفسور گوسنز دست به تحقیقات جدیدی برای بررسی مقاومت باکتریها در برابر آنتی بیوتیکها زده است. پرفسور گوسنز، میکروبیولوژیست از دانشگاه آنتورپ می گوید: «باکتری موجود هوشمندی است، چون می تواند راه محافظت از خودش در برابر آنتی بیوتیک را پیدا کند».

 باکتری چگونه در برابر آنتی بیوتیک مقاومت می کند؟

برای مقاومت در برابر آنتی بیوتیک، باکتری در وهله اول می تواند ظاهر خود را تغییر دهد: دارو طوری ساخته می شود که محل ورود خاصی را تشخیص دهد و وقتی ظاهر باکتری تغییر کند، دارو نمی تواند این محل را پیدا کند و در نتیجه باکتری را به حال خود می گذارد.

راهکار دوم باکتری این است که اصلاً به آنتی بیوتیک اجازه ورود نمی دهد. راه سوم این است که باکتری دارو را می بلعد، و بعد دفع می کند. بالاخره باکتری به آنتی بیوتیک اجازه می دهد درون غشا رخنه کند و بعد با آنزیمهایی که می سازد، آنتی بیوتیک را بی اثر می کند.

منبع :  euronews