وظایف یک داروساز

وظایف-یک-داروساز

اشتراك گذاری نوشته

وظایف یک داروساز

وظایف-یک-داروساز

وظایف یک داروساز عبارتند از :

 • بررسی قانونی ، علمی و اخلاقی نسخ ارائه شده
 • کسب اطلاعات لازم از بیمار و یا مراجعه به پرونده ی وی در مورد وضعیت یا شرایط ویژه ی بیمار جهت اطمینان از مناسب بودن داروهای تجویز شده
 • راهنمایی بیمار در مورد داروهای مشابه
 • اطمینان از ایمنی ، کیفیت و کارآیی داروهایی که تجویز شده اند .
 • ارتباط و مشاوره با پزشکان در مواقع لزوم
 • آموزش بیماران در مورد نحوه ، زمان و فاصله ، مقدار و مدت مصرف دارو ، عوارض ناخواسته و جانبی احتمالی ، ادامه یا قطع مصرف دارو ، احتیاط در استفاده ی توام داروها ، نحوه ی نگهداری داروها و …
 • ساخت و بسته بندی مناسب داروهای ترکیبی و جالینوسی
 • راهنمایی مراجعین در ارتباط با مراقبت های اولیه بهداشتی
 • تهیه ، نگهداری و عرضه ی فرآورده های بیولوژیک و بیوتکنولوژی در شرایط مناسب
 • تهیه ، ترکیب ، نگهداری و عرضه ی فرآورده های طبیعی و گیاهی
 • تجویز دارو برای بیمارهای جزیی از فهرست داروهای بدون نسخه . مشارکت در مطالعات اپیدمیولوژی دارویی ، بهداشتی و بیماریها به منظور تعیین سیاست های دارویی
 • مدیریت و اقتصاد
 • عرضه ی لوازم و تجهیزات دارویی ، پزشکی و بهداشتی و ارائه ی اطلاعات و راهنمایی های لازم در مورد آنها
 • مشارکت در برنامه های آموزش حرفه ای و اجتماعی

 

 

منبع : گروه علم و سلامتی روبینا بازار