مشکلات معمول در هنگام تزریق انسولین

مشکلات-معمول-در-هنگام-تزریق-انسولین

اشتراك گذاری نوشته

مشکلات معمول در هنگام تزریق انسولین

مشکلات-معمول-در-هنگام-تزریق-انسولین

 

مشکلات معمول در هنگام تزریق انسولین

 

مشکلات معمول در هنگام تزریق : همواره در هنگام تزریق انسولین مشکلاتی ممکن است برای شما بوجود آید، در این نوشته برخی از چالش های معمول و راه حل های آنها به شما پیشنهاد می گردد:

مشکلات تزریق انسولین شامل تزریق های دردناک، نشت انسولین از محل تزریق، واکنش اندک انسولین، عدم تزریق دوز مشخص انسولین می باشد .

علل مشکلات در تزریق انسولین

هر یک از این مشکلات می تواند به خودی خود شامل یکی از علل احتمالی مثل استفاده بیش از حد از سرنگ انسولین ، سرسوزن سرنگ ، محل نامناسب تزریق ، و یا تزریق بسیار سریع باشد.

در هر مورد از مشکل های مطرح شده توصیه هایی ارائه شده است که انجام این موارد و دقت در آن می تواند به کاهش مشکلات معمول در هنگام تزریق انسولین کمک شایانی نماید.

دقت نمایید که مواردی مثل تعویض به موقع سرنگ انسولین و آرامش در هنگام تزریق انسولین می تواند چاره ساز باشد.

 

مشکلات-معمول-در-هنگام-تزریق-انسولین

مشکلات-معمول-در-هنگام-تزریق-انسولین

برای آشنایی با مشخصات یک سرنگ انسولین مناسب بر روی لینک زیر کلیک نمایید :

سرنگ انسولین