برچسب- پچ ضد درد

چسب ضد درد

چسب های پزشکی به خصوص چسب ضد درد / پچ ضد درد برای تسکین درد کوتاه مدت و همچنین درد مزمن در دسترس هستند و در صورت استفاده صحیح می توانند تسکین درد قابل توجهی داشته باشند. بیماران باید از قبل و بعد از استفاده از چسب های تسکین درد دست خود را بشویند تا از آلوده شدن فضای فیزیکی چسب و محل درد جلوگیری شود. پچ ضد درد فقط باید روی پوست سالم استفاده شود . از چسب های...