برچسب- نشانه های آسم

بیماری آسم : نشانه ها و درمان

بیماری آسم : نشانه ها و درمان آسم (Asthma) یک بیماری مزمن ریوی (طولانی مدت) است که باعث تنگ شدن و التهاب مجاری هوایی می شود. آسم در دوره های زمانی باعث صدای خس خس تنفس ، تنگی قفسه سینه ، تنگی نفس و سرفه می گردد. سرفه ها اغلب در شب و یا در اوایل صبح رخ می دهد. افراد در تمام سنین می توانند دچار این بیماری شوند ، امّا اغلب در دوران کودکی دچار این بیماری می شوند....