برچسب- میگرن بدون اورا

میگرن چیست

میگرن چیست ؟ میگرن نوعی از سردرد است که اغلب در موضع مشخصی از سر قرار دارد، و اغلب نسبت به نور و صدا حساس بوده و بروز می یابد. از علائم عمومی میگرن می توان حالت تهوع و استفراغ را نام برد. میگرن معمولاً به صورت تدریجی شروع شده، و به تدریج دردناک می گردد. میگرن معمولاً به صورت تدریجی شروع شده، و به میگرنِ شدید، ضربان دار توصیف می گردد. برخی از میگرن هابا حرکت سر، عطسه و...