برچسب- فعالیت فیزیکی

پیاده روی و کاهش خطر سکته مغزی

پیاده روی و کاهش خطر سکته مغزی آیا می دانستید پیاده روی و کاهش خطر سکته مغزی با یکدیگر در ارتباطند ؟ و مطالعات نشان می دهند بین فعالیت فیزیکی و کاهش خطر سکته مغزی ارتباط وجود دارد. بر طبق پژوهش انجام گرفته در اسپانیا، زنانی که حداقل 3 ساعت در هفته پیاده روی می کنند کمتر از زنانی که کمتر پیاده روی می کنند یا اصلا فعالیت ندارند، دچار سکته مغزی می شوند. خوزه ماریا هورتا، از مقامات بهداشتی منطقه مورسیا [...]