برچسب- تقویم سلامت

تقویم سلامت ۲۰۱۸

تقویم سلامت 2018 تقویم سلامت 2018 در راستای کمپین آگاهی و سلامت و به منظور آگاهی علاقه مندان حوزه سلامت با رویدادهای سلامت توسط گروه علم و سلامتی روبینا بازار تهیه و تنطیم شده است. ماه آگاهی از سرطان پوست  - 1 دسامبر تا 31 ژانویه 4 ژانویه 2018روز جهانی بریل 28 ژانویه 2018روز جهانی جذام ماه آگاهی از سبک زندگی ماه سلامت دستگاه تناسلی ماه آگاهی سلامت زیست محیطی   4 فوریه 2018روز جهانی سرطان 12 فوریه 2018روز بین الملللی صرع 12 تا 16 فوریه 2018هفته کاندوم و هفته [...]