برچسب محصول - پنبه هیدروفیل

  • پنبه-هیدروفیل-پیکول
    0 out of 5

    پنبه هیدروفیل پیکول

    پنبه هیدروفیل پیکول با قدرت جذب بالا ، صد در صد پنبه خالص، فاقد آلودگی های فیزیکی از قبیل دانه های به جا مانده از گیاه پنبه. پنبه-هیدروفیل-پیکول
    32,264 57,736