کاندوم لاتکس چگونه تولید می شود

کاندوم لاتکس

کاندوم لاتکس چگونه تولید می شود

کاندوم لاتکس

کاندوم لاتکس یکی از پر مصرف ترین کاندوم ها در بازار است. ما در این مقاله می خواهیم شما را با فرآیند تولید کاندوم لاتکس و مراحل آن آشنا سازیم .

فرآیند ترکیب

کاندوم لاتکس چگونه تولید می شود

کاندوم لاتکس چگونه تولید می شود

پس از بازرسی در کارخانه ، چندین ماده شیمیایی با لاتکس ترکیب می گردد. یکی از مهمترین جنبه های تکنیکی تولید کاندوم ، توانایی ترکیب مواد شیمیایی مطابق با شرایط مختلف لاتکس است. سپس لاتکس و مواد شیمیایی برای تقویت قدرت و کشش گرما داده می شود.

 

فرآیند غوطه وری

کاندوم لاتکس چگونه تولید می شود

کاندوم لاتکس چگونه تولید می شود

قالب های شیشه ای در مخزن لاتکس حرکت داده می شوند. مواد کم شیری به سطح قالب های شیشه ای می چسبند. سپس قالب های شیشه ای پوشش داده شده به اتاق خشک کن هدایت می گردد. برای اطمینان از ثبات و استحکام ، فرآیند غوطه وری و خشک کردن حداقل دو بار تکرار می گردد. کاندوم ها از قالب های شیشه ای خارج و به همان شکل کاندوم که در بازار خریداری می کنید، در می آیند.

محیط فرآیند به صورت کاملاً خودکار کنترل می شود و لاتکس در مخزن غوطه وری به صورت دوره ای بازرسی می گردد.

 

فرآیند آزمایش سوراخ سوزنی

کاندوم های تولید شده از طریق رسانایی الکتریکی با استفاده از ویژگی عایق گذاری آزمایش می گردند. حتی یک سوراخ نامریی قابل تشخیص است . سپس کاندوم لاتکس به طور اتوماتیک چرخانده می شود.

 

فرآیند بسته بندی کاندوم

هر کاندوم به صورت تکی بسته بندی شده و همچنین در این مرحله برای رد محصولات غیر سازگار نمونه گیری صورت می پذیرد.

 

فرآیند بسته بندی نهایی کاندوم لاتکس

در آخر ، کاندوم ها در بسته بندی های معمول و جعبه های مخصوص قرار گرفته و هر جعبه جدا گانه وزن می گردد. در این مرحله نیز نمونه ها به صورت جداگانه برای بازرسی نهایی انتخاب می شوند. در این مرحله آزمون های خاصی در انتظار این محصول هستند.

 

آزمون های کیفی کاندوم لاتکس

تست کشش

یک حلقه از کاندوم را به صورت نمونه انتخاب می کنند ، سپس این حلقه با سرعت ثابت کشیده می شود ، طول و قدرت در نقطه شکست اندازه گیری می شود.

کاندوم لاتکس چگونه تولید می شود

کاندوم لاتکس چگونه تولید می شود

آزمون مقاومت در برابر ترکیدن (Burst Test)

کاندوم ها باد شده و حجم و فشار در نقطه انفجار اندازه گیری می گردد. بیش از ۳۰dm3 هوا قبل از ترکیدن وجود دارد.

کاندوم لاتکس چگونه تولید می شود

کاندوم لاتکس چگونه تولید می شود

آزمون نشت آب (غلطان)

در ادامه کاندوم لاتکس حاوی آب را بر روی یک صفحه خشک کاغذ می غلطانند و با فشار بر روی آن نشت آب را بررسی می کنند.

کاندوم لاتکس چگونه تولید می شود

کاندوم لاتکس چگونه تولید می شود

آزمون نشت آب (بصری )

آب را کاندوم ها در حالی که به صورت وارونه به دستگاه متصل هستند اضافه می کنند و نشت آب به صورت بصری مورد آزمایش قرار می گیرد.

کاندوم لاتکس چگونه تولید می شود

کاندوم لاتکس چگونه تولید می شود

تهیه و تنظیم : گروه علم و سلامتی روبینا بازار

اشتراك گذاری نوشته