چربی ها

چربی-ها

اشتراك گذاری نوشته

چربی ها

چربی-ها

چربی ها

چربی ها منشاء تولید انرژی هستند ولی ارزش غذایی بسیار اندکی دارند. چربی ها را به چهار دسته ی چربی های اشباع شده ، چربی های اشباع نشده با یک باند مضاعف ، چربی های اشباع نشده با چند باند مضاعف و نهایتاً چربی های مخلوط که شامل چند دسته از چربی ها می شوند ، تقسیم بندی شده اند.

        چربی های اشباع شده : چربی های حیوانی هستند که مانند چربی انواع گوشت ، چربی شیر و لبنیات و چربی موجود در تخم مرغ. این چربی ها در دمای اتاق جامد اند.

        چربی های اشباع نشده با یک باند مضاعف : در غذاهای دریایی ، روغن زیتون و آجیل ها وجود دارد. این چربی ها در دمای اتاق مایع اند و در صورتی که در دمایی مانند یخچال نگهداری شوند نیمه جامد خواهند شد.

        چربی های اشباع نشده با چند باند مضاعف : این دسته از چربی ها در موادی همچون روغن آفتابگردان یا روغن ذرت وجود دارد که معمولاً در دمای اتاق مایع اند.

متخصصین تغذیه معتقدند بدن انسان به چربی نیاز دارد تا اسیدهای چرب مورد نیاز انسان که در بدن ساخته نمی شوند و بایستی از راه غذا به بدن برسد از این طریق تامین گردند. همچنین بعضی از ویتامین ها مانند A ، D و E در چربی ها محلول اند و با مصرف چربی به بدن می رسند. از طرف دیگر سلامتی و شادابی پوست و ساختن بعضی از هورمون ها وابسته به مصرف چربی است. بنابراین هر فردی باید از چربی ها و روغن های خوب استفاده نمایند.

از طرفی سلامتی و شادابی پوست و ساختن بعضی از هورمون ها وابسته به مصرف چربی است. بنابراین هر فردی نیاز به استفاده از چربی دارد. در جدول زیر انواع چربی ها و اثرات آنها را بر مقدار چربی خون نشان می دهد :

چربی-ها

منبع : کتاب بیماری دیابت ، دکتر جواد فیض