ویتامین ها و ریز مغذی ها

ویتامین-ها-و-ریز-مغذی-ها

اشتراك گذاری نوشته

ویتامین ها و ریز مغذی ها

ویتامین-ها-و-ریز-مغذی-ها

 

ویتامین ها و ریز مغذی ها

هر فردی اگر غذای سالم و متعادل مصرف کند می تواند از راه مصرف مواد غذایی روزانه ، ویتامین ها و ریز مغذی های مورد نیاز بدن خود را دریافت کند ، ولی بیشتر بیماران مبتلا به دیابت به علت رژیم غذایی اختصاصی نمی توانند همه ی مواد غذایی مورد نیاز بدن مخصوصاً ریز مغذی ها را تامین نمایند. بنابراین ممکن است دچار کمبود ویتامین ها و ریز مغذی ها گردند. از طرف دیگر چگونگی روش کشت و برداشت مواد غذایی و چگونگی نگهداری آنها ممکن است مواد غذائی که در هر منطقه ای در دسترس باشد از نظر ویتامین ها و ریز مغذی ها متفاوت و کمبودهایی داشته باشد. بنابراین هر بیمار مبتلا به دیابت باید از ویتامین ها و ریز مغذی ها استفاده نمایند. مطالعات نشان داده است که کنترل قند خون و میزان هموگلوبین AIC بستگی به دریافت ویتامین ها و ریز مغذی ها دارد. مقادیر ویتامین و ریز مغذی های مورد نیاز روزانه ی مبتلایان به بیماری دیابت در جدول زیر نشان داده شده است :

هر فردی اگر غذای سالم و متعادل مصرف کند می تواند از راه مصرف مواد غذایی روزانه ، ویتامین ها و ریز مغذی های مورد نیاز بدن خود را دریافت کند ، ولی بیشتر بیماران مبتلا به دیابت به علت رژیم غذایی اختصاصی نمی توانند همه ی مواد غذایی مورد نیاز بدن مخصوصاً ریز مغذی ها را تامین نمایند. بنابراین ممکن است دچار کمبود ویتامین ها و ریز مغذی ها گردند. از طرف دیگر چگونگی روش کشت و برداشت مواد غذایی و چگونگی نگهداری آنها ممکن است مواد غذائی که در هر منطقه ای در دسترس باشد از نظر ویتامین ها و ریز مغذی ها متفاوت و کمبودهایی داشته باشد. بنابراین هر بیمار مبتلا به دیابت باید از ویتامین ها و ریز مغذی ها استفاده نمایند. مطالعات نشان داده است که کنترل قند خون و میزان هموگلوبین AIC بستگی به دریافت ویتامین ها و ریز مغذی ها دارد. مقادیر ویتامین و ریز مغذی های مورد نیاز روزانه ی مبتلایان به بیماری دیابت در جدول زیر نشان داده شده است :

 

ویتامین-ها-و-ریز-مغذی-ها

منبع : کتاب بیماری دیابت ، دکتر جواد فیض