هیئت مدیره روبینا بازار

هیئت مدیره روبینا بازار

هیئت مدیره خانواده روبینا بازار همواره تمرکز خود را در راستای تاکید بر رسالت این مجموعه با شعار ارمغان سلامتی برای جامعه قرار داده است. این تفکر مسیر استراتژیک روبینا بازار را که در تدوین چشم انداز ، ماموریت ، خط مشی و سیاست ها نیز متبلور شده است ، ترسیم نموده است.

علی اکبر کفاش

مدیر عامل

علی-اکبر-کفاش

دارای مدرک فوق لیسانس MBA گرایش بازاریابی

اشتراك گذاری نوشته