هیئت مدیره روبینا بازار

هیئت مدیره روبینا بازار

هیئت مدیره خانواده روبینا بازار همواره تمرکز خود را در راستای تاکید بر رسالت این مجموعه با شعار ارمغان سلامتی برای جامعه قرار داده است. این تفکر مسیر استراتژیک روبینا بازار را که در تدوین چشم انداز ، ماموریت ، خط مشی و سیاست ها نیز متبلور شده است ، ترسیم نموده است.

علی اکبر کفاش

مدیر عامل

علی-اکبر-کفاش

دارای مدرک فوق لیسانس MBA گرایش بازاریابی

حمیدرضا سیروس

عضو هیئت مدیره

حمیدرضا-سیروس

دارای مدرک دکترای علوم آزمایشگاهی گرایش پاتالوژی

اشتراك گذاری نوشته

پاسخ دهید