مسئولیت های روبینا بازار

مسئولیت های روبینا بازار

مسئولیت روبینا بازار در قبال سرمایه های انسانی خود

احساس نیروهای ما درباره محیطی که در آن مشغول فعالیت هستند و همچنین اطمینان از رضایت شغلی شان از اولویت های اساسی روبینا بازار است. تعهد به اجرای منصفانه و دقیق قوانین شغلی و همچنین حمایت همه جانبه از کارکنانمان منجر شده تا بازخوردهایی مثبت و رضایتمندانه از سوی ایشان دریافت نمائیم. اعتقاد روبینا در قبال نیروهای خود ، حمایت در جهت رشد و پیشرفت روز افزون و پرورش استعدادهای ذاتی افراد در جهت ارتقا توانمندیهای آنهاست که این مهم به جز با طراحی و اجرای یک سیستم جامع آموزش محور که به طور مستمر نیاز های آموزشی را کشف کرده و در جهت رفع نیاز و بهبود راهکارهای متناسب ارائه می نماید ، محقق نشده است.

 

مسئولیت در قبال مصرف کننده

اولویت اصلی خانواده روبینا بازار فراهم نمودن محصولات و خدمات با کیفیت مناسب  است. تلاش ما ارائه بهترین     راه حل برای تمام مصرف کنندگان به منظور حصول رضایتمندی می باشد. ما باور داریم زمانی می توانیم به مصرف کنندگان ارزش ارائه دهیم که رضایت ایشان حاصل شده باشد.

 

مسئولیت در قبال جامعه

مهم این نیست که سابقه ی یک شرکت چند سال است، مهم حرکت در جهت انجام رسالت شرکت است. ما معتقدیم که علاوه بر کارکنان و برندهایمان، جامعه نیز جزء اساسی از دارایی هایمان می باشد. هر روز، روبینا بازار به افراد جامعه برای برآورد نیازهایشان از طریق بهبود و حفظ سلامت با استفاده از برندهای منحصر به فرد کمک می نماید.
تفکراستراتژیک خانواده روبینا بازار درراستای مسئولیت اجتماعی افزایش آگاهی ، ارتقاء سلامتی جامعه است.

 

مسئولیت در قبال همکاران تجاری

مسیر موفقیت به تنهایی حاصل نمی شود، واقعیت آن است که دستیابی به اهداف استراتژیک با کمک و همراهی همکارن تجاری مقدور می باشد. اعضاء خانواده ی روبینا بازار را علاوه بر کارکنان و  مصرف کنندگان، همکاران تجاری نیز تشکیل می دهند. این باور که ادامه ی حیات کسب و کار ما، در گرو تعهدات متقابل با همکاران تجاری مان است، خود دلیلی بر این ادعاست که در این خانواده، به جای واژه ی رقیب، از کلمه همکار استفاده می شود.

 

اشتراك گذاری نوشته