کاربر گرامی شما می توانید هر گونه انتقاد یا پیشنهاد خود را از طریق تکمیل فرم زیر ارسال نمایید. پس تکمیل و ارسال با توجه به موضوع ارسالی در اوین فرصت با شما تماس حاصل می گردد.

#ایران_عزیز_قوی_باش : همه در کنار هم برای غلبه بر کرونا