سلامت روانی چیست ؟

سلامت روانی چیست ؟

سلامت روانی چیست ؟

اشتراك گذاری نوشته

سلامت روانی چیست ؟

سلامت روانی چیست ؟

سلامت روانی چیست ؟

سلامت روانی چیست ؟ ، سلامت روانی درمورد سلامتی است تا بیماری ، مزایای سلامت روان موضوعات این مقاله علم و سلامتی از کمپین آگاهی و سلامت است.

این اصطلاحی است که هر روز به کار میبریم ، بنابراین ممکن است شما تعجب کنید زیرا  اصطلاح سلامت روان اغلب ، اشتباه درک شده است .

سلامت روانی اغلب به عنوان یک جایگزین برای بیماری سلامت روان مانند ، افسردگی ، اضطراب ، اسکیزوفرنی و دیگر چیزها استفاده میشود .

به گفته سازمان بهداشت جهانی ، سلامت روانی وضعیت تندرستی است که هر شخص میتواند توانایی خود را بشناسد ، با فشار های زندگی مقابله کند و در اجتماع مشارکت کند و کار آمد باشد .

پس به جای اینکه در مورد ” مشکل چیست ؟” باشد ، در واقع در مورد اینکه چه چیزی خوب است میباشد .

سلامت روانی درمورد سلامتی است تا بیماری

برای اینکه واضح شدن موضوع ، بعضی از متخصصان تلاش میکنند با اصطلاحات مختلف تفاوت بین سلامت روان و بیماری سلامت روانی را بیان کنند .عباراتی مانند سلامت روانی خوب ، سلامت روانی مثبت ، سلامت روانی ، سلامت ذهنی ، و حتی خوشبختی توسط افراد مختلف پیشنهاد شده تا تاکید کنند که سلامت روان در مورد سلامتی است نه بیماری . در حالی که برخی این موضوع را  مفید می دانند ، سایرین استدلال میکنند که استفاده از کلمات بیشتر برای توصیف همان چیز ، فقط ایجاد سردرگمی میکند .

در نتیجه ، دیگران سعی کردند این تفاوت ها را با صحبت کردن در مورد سلامت روان توضیح دهند که نشان دهنده احساس و عملکرد خوب است در حالی که شرایط سلامت روانی ( یا بیماری روانی ) از طرف دیگر – نمایانگر علائمی است که بر افکار و احساسات مردم تاثیر میگذارد . 

مزایای سلامت روان

تحقیقات نشان داده است که سطح بالایی از سلامت روانی با افزایش یادگیری ، خلاقیت و بهره مندی ، رفتار های مثبت اجتماعی بیشتر با بهبود سلامت جسمانی و امید به زندگی همراه است . در مقابل ، بیماری سلامت روانی میتواند موجب ناراحتی ، تاثیر در عملکرد روزانه و روابط و کم شدن سلامت جسمی و مرگ ناشی از خودکشی مرتبط باشد .

اما مهم است که به یاد داشته باشید سلامت روانی پیچیده است .در حقیقت کسی که بیماری سلامت روانی را تجربه نکرده است لزوما به این معنی نیست که سلامت روانش شکوفا شده باشد . به همین ترتیب ، ممکن است در بسیاری از جنبه های زندگی ، احساس خوب ، بیماری سلامت روانی تشخیص داده شود .

در نهایت ، سلامت روانی در مورد آگاه بودن ، و سلامت اجتماعی و احساسی همانطور که فکر میکنیم ، احساس و توسعه روابط – و نه فقط فقدان بیماری سلامت روانی است .

فراتر از این چشم انداز این است که هر کس بهترین سلامت روانی خود را به دست بیاورد

در حالی که تمرکز اصلی بر نیاز های افراد تحت تاثیر افسردگی ، اضطراب و خودکشی است ، ما همچنین معتقدیم که درک بهتر از منظور ما از سلامت روانی و چگونگی به دست آوردن آن به هر کسی در کسب پتانسیل واقعی کمک خواهد کرد . این همچنین برای پیشگیری از بیماری سلامت مفید بوده و از کسانی که تجربه این بیماری را داشته اند حمایت میکند که بهتر شوند و بتوانند زندگی کاملی پیش رو داشته باشند .

داشتن روابط اجتماعی ، رابطه شخصی خوب و قسمتی از یک جامعه بودن ، برای حفظ سلامت روانی خوب حیاتی است و کمک به بهبودی مرم برای بدتر نشدن است .

به هر حال اگر شما احساس کردید که تحت تاثیر افسردگی یا اضطراب هستید به یاد داشته باشید آنها قابل درمان هستند و شرایط درمانشان در دسترس است .پیشگیری بهتر از درمان است .

تهیه و تنظیم : گروه علم و سلامتی روبینا بازار