زیگموند فروید بنیان گذار روان کاوی کلاسیک

زیگموند فروید بنیان گذار روان کاوی کلاسیک

زیگموند فروید بنیان گذار روان کاوی کلاسیک

اشتراك گذاری نوشته

زیگموند فروید بنیان گذار روان کاوی کلاسیک

علم-و-سلامتی-تاریخچه-پزشکی-فروید

 

زیگموند فروید بنیان گذار روان کاوی کلاسیک

تولد روانکاوی به سال های واپسین قرن نوزدهم برمی گردد و از آن زمان تاکنون روان کاوی جایگاه خود را به عنوان یکی از رویکردهای بنیادی در روان پزشکی تثبیت کرده است . علم روان کاوی شالوده ی فهم روان پویشی است و چارچوب نظری بنیادین انواع مختلفی از مداخلات درمانی محسوب شده و در این میان علاوه بر خودروان کاوی ، انواع مختلفی از روان درمانی های روان پویشی و اشکال درمانی وابسته که از مفاهیم روان پویشی استفاده می کنند را پوشش می دهد .

در همین راستا در حال حاضر تلاش هایی به عمل می آید تا مفاهیم روان کاوی در مورد رفتار و تجربه ی هیجانی انسان را با یافته های نوظهورِ پژوهش های علوم اعصاب مرتبط سازند.

روان کاوی ، فرزند نبوغ زیگموند فروید است . او از همان ابتدا مُهر خود را بر این رشته زد و تقریباً می توان گفت با اینکه علم روان کاوی از رؤیاهای وحشی فروید بسیار فراتر رفته است امّا تأثیر فروید بر روان کاوی همچنان قوی و نافذ است . برای درک منشأ تفکر روان کاوی باید به خاطر داشت که خود فروید محصول شاخص آموزش علمی و تفکّر عصر خود بود .

برخی اصول اساسی تفکّر فروید هم چنان در روان درمانی و روان پزشکی از اهمّیّت زیادی برخوردارند و از جمله ی آنها می توان از مفهوم علیّت باوری روانی ، فعالیّت ذهنی ناخودآگاه و نقش تجربیّات کودکی در شکل دهی شخصیّت بزرگسالی نام برد.

نقش معنا نیز در دیدگاه روان کاوی فروید اهمّیّت زیادی داشت . بر طبق این دیگاه علایم ، افکار ، احساسات و رفتار را می توان مسیرهای مشترک نهایی فرآیندهای روان شناسی معناداری دانست که بسیاری از آنها ناخودآگاه هستند . حتّی در مواردی که عوامل زیستی در پیدایش یک اختلال نقش دارند ، علایم اختلال برای فرد بیمار معنایی روان شناختی دارند . برای مثال در توهّمات شنوایی ممکن است عامل ایجاد علایم ، مکانیسم های زیستی باشد امّا محتوای علامت و معنای آن برای بیمار با خصوصیات روان شناختی خاص و منحصر به فرد بیمار ارتباط دارد . نقش عوامل ناخودآگاه در تعیین شکل علایم و معنای آنها در دیدگاه روان کاوانه اهمّیّت اساسی دارد .

اصول خاصّی از فن روان کاوی نظیر مقاومت ، انتقال و انتقال متقابل نیز جزو اصول محوری درمان روان کاوی هستند . فروید متوجه شده بود که بیماران اغلب در مقابل کوشش های پزشک برای معالجه ی آنان مقاومت می کنند . برای مثال وقتی او از بیماران  می خواست هر آنچه به ذهنشان می رسد بیان کنند (این روش را تداعی آزاد می نامند) برخی بیماران سکوت می کردند و یا  نمی توانستند این کار را انجام دهند . فروید در نهایت به این نتیجه رسید که بیماران اغلب به طور ناخودآگاه در مورد بهبودی خود ، دو دل هستند به طوری که تلاش های پزشک برای کمک به آنان را خنثی می کنند . فروید ضمن روان کاوی بیماران این اندیشه را را پایه ریزی  نمود ، امّا امروزه روان پزشکان مقاومت را در اکثر بیماران طی طبابت روزمره مشاهده می کنند . رفتارهای پیش پا افتاده ای نظیر فراموش کردن جلسه ملاقات و نپیچیدن نسخه همگی ممکن است بازتاب مقاومت ناخودآگاه در برابر بهبودی باشند .

یکی دیگر از اصول اساسی روان کاوی انتقال و انتقال متقابل است . انتقال به مواردی گفته می شود که بیمار آرزوها و احساسات قبلی خود را درباره ی افراد گذشته ی زندگیش را به روان کاو منتقل می کند . برخی مقاومتها ممکن است به این دلیل بروز کنند که بیمار روان پزشک را در چهره ی یکی از والدین خود می بیند و سعی به زعم خود در برابر کنترل پدری یا مادری وی مقاومت کند . دیدگاه فعلی در مورد مقاومت این است که خصوصیات واقعی پزشک یا روان کاو همواره بر انتقال تأثیر می گذارد . به عبارت دیگر انتقال ، آمیزه ای از چهره های زندگی گذشته بیمار و روابط واقعی با بالینگر در زمان حاضر است . انتقال متقابل ، نقطه مقابل انتقال است و طی آن بالینگر براساس آمیزه ای از خصوصیات واقعی بیمار و کیفیات مربوط به چهره های گذشته ی بالینگر ، نسبت به بیمار احساساتی پیدا می کند .

فروید معتقد بود که در اتاق مشاوره روان کاوی می توان ناخودآگاه را مستقیماً مشاهده نمود . لغزش های کلامی اغلب نیّت ناخودآگاهی را آشکار می کنند که خارج از حیطه آگاهی بیمار است . مثلاً وقتی از زنی در مورد مذهبش سؤال شد پاسخ داد : هرزه ، منظورم پروتستان است . احساسات گناه وی در مورد تمایلات جنسیش ، قصد خودآگاه وی برای مشخّص کردن دیدگاههای مذهبیش را تحت الشّعاع قرار داده بود . فعالیّت ذهن ناخودآگاه در رؤیاها و بسیاری رفتارهای غیرکلامی نیز مشاهده می شود . با افزایش دانش بشر در مورد حافظه ی آشکار و پنهان طی تحقیقات علوم اعصاب ، دیگر تردیدی باقی نمانده که بخش اعظم حیات روانی انسان ناخودآگاه است .

روان کاوی امروزه سه جنبه ی مهم دارد : ۱- فن درمانی ؛ ۲- دانش نظری و علمی و ۳- روشی برای پژوهش .

منبع : خلاصه روانپزشکی : علوم رفتاری / روانپزشکی بالینی


تخفیف ویژه کاندوم 3 تایی و 12 تایی (کد تخفیف festival98) / تخفیف ویژه ماسک سه لایه (کد تخفیف face98)