دیابت و کودکان

دیابت-و-کودکان

اشتراك گذاری نوشته

دیابت و کودکان

دیابت-و-کودکان

 

دیابت و کودکان

 

دیابت شایع ترین اختلال غدد درون ریز در کودکان و نوجوانان است. دیابت در کودکان همچون بزرگسالان ، به علت کمبود ترشح یا کارکرد انسولین و یا هر دو به وجود می آید و موجب اختلال در سوخت و ساز مواد قندی ، پروتئینی و چربی می شود. اختلال در سوخت و ساز مواد غذایی اصلی (یعنی قندها ، پروتئین ها و چربی ها) و عوارض ناشی از آن به عروق کوچک و بزرگ بدن کودک و نوجوان آسیب می رساند و در نتیجه آنان را دچار مشکل و اختلال در عروق چشمی ، کلیوی ، قلبی ، اعصاب محیطی و اندام ها می شوند. دیابت در کودکان به اشکال زیر ظاهر می شود :

دیابت نوع یک در کودکان

در این نوع دیابت ، سلول های بتای لوزالمعده که انسولین ترشح می کنند ، از بین می روند و در نتیجه هیچ انسولینی در بدن ترشح نمی شود و بدن نیاز به تزریق انسولین دارد

دیابت نوع دو در کودکان

در این نوع دیابت ، نه تنها ترشح انسولین مختل است ، بلکه بدن نیز در برابر کارکرد انسولین مقاوم شده است. بیشتر نوجوانان مبتلا به این نوع دیابت ، چاق و کم تحرک هستند. تعداد مبتلایان به این نوع دیابت ، در همه ی کشورها رو به افزایش است. کودکانی که در سن بلوغ هستند و در فامیل آنها بیمار دیابتی نوع دو وجود دارد ، ممکن است دچار این نوع دیابت شوند که این نشانگر این است که دیابت نوع دو جنبه ارثی دارد.

انواع دیگر دیابت در کودکان

نوع دیگر دیابت ، ممکن است در کودکانی که به بیماری های دیگر لوزالمعده مانند فیبروزکیستیک لوزالمعده دچارند ، رخ دهد. مسمومیت با برخی از داروها و سموم نیز می تواند به بروز دیابت بیانجامد.