جوایز ، گواهینامه ها و دستاوردها

جوایز ، گواهینامه ها و دستاوردها

جوایز ، گواهینامه ها و دستاوردها

جوایز ، گواهینامه ها و دستاوردها

جوایز و دستاوردهای در طی سالیان گذشته که توسط خانواده روبینا بازار کسب شده است خود گواهی بر فعالیت دانش محور-سلامت محور این مجموعه می باشد. هرچند خانواده روبینا بازار معتقد است سطح کیفیت خدمات و محصولات ارائه شده همواره توسط مصرف کننده ارزیابی می گردد اما اعتماد مصرف کننده قبل از استفاده از محصول به واسطه ی گواهینامه ها و استانداردهای اخذ شده ، به وجود می آید.
در زیر تصاویر و شرح بخشی این تائیدیه ها جهت اطلاع درج شده است:

گواهینامه ی عضویت شرکت روبینا بازار در انجمن شرکت های صنعت پخش ایران

روبینا بازار تجهیزات پزشکی 1

گواهینامه ی اعطای نمایندگی فروش محصولات شرکت پزشکی:Jiangsu jichun

روبینا بازار تجهیزات پزشکی 2

گواهینامه ی اعطای نمایندگی فروش محصولات شرکت پزشکی:Huaia City Chun

روبینا بازار تجهیزات پزشکی 3

گواهینامه ی اعطای نمایندگی فروش محصولات شرکت پزشکی:Changzhou jinlong

روبینا بازار تجهیزات پزشکی 4

 

گواهینامه ی اعطای نمایندگی فروش محصولات شرکت پزشکی: Harson Healtcare

روبینا بازار تجهیزات پزشکی 5

اشتراك گذاری نوشته