مجموعه اصول حرفه ای شرکت روبینا بازار

مجموعه اصول حرفه ای شرکت روبینا بازار

مجموعه اصول حرفه ای شرکت روبینا بازار

مجموعه اصول حرفه ای شرکت روبینا بازار

استاندارد اجرا

ما فعالیت های کاری خود را با صداقت، دوستی و امانت به انجام رسانده و حقوق و منافع انسانی کارکنان خود را مدنظر قرار می دهیم.همچنین ما برای منافع مشروع کسانی که با ما رابطه کاری دارند نیز احترام قایلیم.

تبعیت از قانون

شرکت و کارکنان روبینا ملزم هستند از قوانین و مقررات کشور خود پیروی کنند.

کارکنان

روبینا قائل به تنوع در یک محیط کاری است که احترام و اطمینان متقابل بر آن حکمفرماست و هر کس در مورد عملکرد و تحسین شهرت این شرکت احساس مسئولیت می کنند، معیارهای ما برای جلب استخدام و ارتقای کارکنان فقط براساس صلاحیت وتوانایی مورد نیاز برای انجام وظایف بنا شده است.

ما متعهد می شویم شرایط کاری ایمن و سالمی را برای تمام کارمندان فراهم کنیم. ما از هیچ شکل کار اجباری استفاده نمی کنیم و از کودکان برای کار بهره برداری نمی کنیم.

ما با کارکنانی همراهیم که استعداد و مهارت شخصی را در خود تقویت می کنند.

ما برای شایستگی و شأن افراد و حق آزادی مشارکت برای کارکنانمان احترام قایلیم.

ما روابط دو جانبه مطلوبی با کارکنان خود از طریق روشهای مشاوره و اطلاعات شرکتی برقرار می سازیم.

سهامداران

روبینا فعالیتهای کاری خود را بر طبق اصول پذیرفته شده بین المللی در مورد اداره مطلوب شرکت به انجام می رساند ما اطلاعات به روز، منظم و قابل اطمینانی در مورد فعالیتها، ساختار وضعیت و عملکرد مالی خود را در اختیار همه سهامداران قرار می دهیم.

شرکای کاری

روبینا روابط سودمند دو جانبه ای را با تأمین کنندگان، مشتریان و شرکای خود برقرار می سازد.

در داد و ستد حرفه ای انتظار داریم که شرکای ما نیز به اصول حرفه ای سازگار با ما معتقد باشند.

حضور در جامعه

روبینا تمام تلاش خود را بکار می گیرد تا بعنوان یک شرکت، شهروند قابل اعتمادی بوده و بعنوان یکی از بخشهای شکل دهنده جامعه ای که در آن مشغول فعالیت هستیم، مسئولیت خود را نسبت به جامعه و همه مردم بنحو احسن انجام دهیم.

فعالیتهای عمومی

شرکت روبینا بازار سعی در ارتقاء و حفظ منافع مشروع خود دارد. روبینا با دولت و دیگر سازمانها بصورت مستقیم یا از طریق نهادهایی همانند انجمن های تجاری در جهت توسعه و تکمیل قوانین پیشنهادی و سایر مقررات که به نحوی بر منافع  حرفه ای مشروع و قانونی این شرکت تأثیر می گذارد همکاری می نماید. روبینا از هیچ حزب سیاسی پشتیبانی نکرده و هیچ کمکی به منابع مالی گروههایی که فعالیت آنها به نحوی در جهت منافع حزبی قرار دارد نمی نماید.

نوآوری

در جهت نوآوری های علمی برای برآوردن نیازهای مشتریان، ما تمام دغدغه های مشتریان و جامعه را مدنظر قرار می دهیم. فعالیت ما براساس علوم معتبر بنا شده است که در آن از تمام استانداردهای دقیق در زمینه ایمنی محصول استفاده می کنیم.

رقابت

روبینا بر وجود رقابت توانمند و در عین حال عادلانه معتقد بوده و از توسعه و گسترش تمام قوانین رقابت پسندیده و مناسب حمایت می کند. شرکت و کارکنان روبینا، فعالیت های کاری خود را بر طبق اصول رقابت عادلانه و تمام مقررات مربوط به آن صورت می دهند.

امانت حرفه ای

روبینا مستقیم یا غیر مستقیم اقدام به پرداخت یا دریافت رشوه یا سایر مزایای غیر مشروع در جهت کسب مصالح مالی و حرفه ای نمی نماید.

کارکنان این شرکت هیچ پیشنهادی را برای دادن یا گرفتن هدیه یا مبلغی که به هر شکلی حتی شبهه ارتشا در آن باشد. قبول نکرده و ارایه نمی نمایند.

هر گونه  تقاضا یا پیشنهاد رشوه دهی باید بلا درنگ رد شده و به مدیریت گزارش شود.

سوابق حسابهای روبینا و اسناد متعلق به ان باید بطور دقیق نشان دهنده و منعکس کننده مهیت اصلی معاملات انجام شده باشند.

هیچگونه حساب یا صندوق مخفی ثبت نشده ای برای دارایی ها ایجاد نخواهد شد.

مصرف کنندگان

روبینا محصولات و خدمات مارکهای تجاری خود را که از نظر قیمت و کیفیت حایز ارزش همیشگی و قابل اطمینان هستند ارایه می نماید . محصولات و خدمات باید بصورت دقیق و مناسب بر چسب خورده و شناخته شده باشند.

اطاعت، نظارت، گزارش

اطاعت از این اصول یکی از عناصر اصلی در موفقیت حرفه ای  است. هیئت مدیره روبینا بازار مسئولیت دارد تا از صحت آموزش، ابلاغ و رعایت آنها از طرف کارکنان اطمینان حاصل کند.

مسئولیت روزانه بر عهده مدیران ارشد و مدیرعامل می باشد. این افراد مسئول اجرای آن اصول می باشند. هیئت مدیره روبینا به هیچ وجه کارکنان را به خاطر بروز هر گونه ایرادات حرفه ای ناشی از رعایت این اصول و سایر سیاست ها و دستورالعمل های لازم الاجراء مورد نکوهش قرارنخواهد داد.

هیئت مدیره روبینا از کارکنان خود انتظار دارد که هر گونه تخلف یا ظن به تخلف از این اصول را به این هیئت یا مدیران گزارش نمایند. حسن شهرت روبینا بخاطر اجرای دقیق و همراه با صداقت و امانت داری فعالیتهای حرفه ای و با احترام به منافع افرادی که متأثر از فعالیتهای این شرکت هستند، بدست آمده است. این حسن شهرت سرمایه ای است همانند کارکنان و مارک های تجاری ما.

اولین اولویت ما این است که شرکتی موفق باشیم، بدین معنی که سرمایه گذاری ما در جهت رشد و تناسب کوتاه مدت و دراز مدت منافع است. همچنین اهمیت دادن به مشتریان، مصرف کنندگان، کارکنان، سهامداران و شرکای حرفه ای و جهانی که در آن زندگی می کنیم، سند موفقیت ماست.

موفقیت نیازمند رعایت بالاترین حد استانداردهای رفتاری ماست. اصول کلی مندرج در این مجموعه نمادی از این استانداردهاست. ما می خواهیم که این مجموعه بیش از مجموعه ای از جملات شفاهی باشد. ارزش عملی آن در فعالیتهای کاری روزمره ما باید حفظ شود و هریک از ما باید این اصول را همانگونه که بر روی کاغذ ثبت شده است در رفتار و منش خود نیز ثبت و اجرا کنیم.

 

اشتراك گذاری نوشته