ارزشهای اساسی روبینا بازار

ارزشهای اساسی روبینا بازار

ارزشهای اساسی روبینا بازار

ارزشهای اساسی روبینا بازار

خانواده روبینا بازار از همان بدو تاسیس مسیر کسب و کار خود را همسو با ارزش های اساسی پنچ گانه زیر ترسیم نموده است. توجه مستمر به این ارزش ها و پایبندی به اجرای دقیق آنها منجر شده تا روبینا بازار را به عنوان یک خانواده دانش محور ، مسئولیت پذیر در میان فعالان این عرصه بشناسند.

تولید

ما مشتاق به تولید، تحویل و ارائه هر چه با کیفیت تر محصولات پزشکی هستیم.

نوآوری

در هر زمان تفکر ما نوآوری در کسب و کار می باشد.

توسعه و رشد

برای بهترین بودن توسعه و رشد مهارتهای کسب و کار را در پیش گرفته ایم.

کار تیمی

برای تسریع در عملیات خود، کار تیمی را سرلوحه خود قرار داده ایم.

باور

احساس مسئولیت در برابر مصرف کنندگان و مشتریان.

اشتراك گذاری نوشته