آلرژی نسبت به لاتکس

آلرژی-نسبت-به-لاتکس

اشتراك گذاری نوشته

آلرژی نسبت به لاتکس

آلرژی-نسبت-به-لاتکس

 

منظور از آلرژی نسبت به لاتکس چیست؟

لاتکس موجود در دستکش های لاتکس می تواند به واکنش های حساسیت زا، که معمولاً سوزش پوست است، منجر شود، امّا می تواند در مواردی نیز شدیدتر باشد.

به طور معمول حساسیت نسبت به لاتکس به آرامی و با خارش پوست شروع می شود و سپس می تواند به سوزش، کنده شدن پوست و ترک خوردگی آن ادامه یابد. در موارد بسیار نادر، تماس برخی از افراد با لاتکس می تواند به کهیر، آسم، فشار خون پایین و مشکلات تنفسی منجر شود. در موارد بسیار نادرتر، نمونه های شدید که می تواند تهدیدهای بالقوه ای را به دنبال داشته باشد، باعث شود؛ که ازآن جمله شوک آنافیلاکتیک (نوعی از افزایش حساسیت آنی که طی آن یک فرد حساس، پس از مواجهه با ماده حساسیت زا دچار دیسترس تنفسی کشنده، کلاپس عروقی، شوک، کهیر، خارش و آنژیودرام می شود) می باشد.